Bamboo Airways sẽ tăng chuyến trên một số đường bay chính phục vụ nhu cầu thiết yếu của hành khách. Đại lý Bamboo Airways cung cấp cho hành khách lịch bay Bamboo Airways nội địa của hãng từ 29/4 – 31/5/2020. Để hành khách tiện Đặt vé máy bay phù hợp với lịch trình.

Lịch bay Bamboo Airways nội địa từ 29/4 – 30/04/2020

Hành trình Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác
Buôn Ma Thuột – Hà Nội 19:05 20:50 29/04/2020 – 30/04/2020
Hà Nội – Buôn Ma Thuột 16:40 18:25
Nha Trang – Hà Nội 16:15 18:05
Hà Nội – Nha Trang 13:45 15:35
Đà Nẵng – Hà Nội 20:00 21:20
Hà Nội – Đà Nẵng 17:55 19:15
Đà Nẵng – Hồ Chí Minh 22:05 23:40
Hồ Chí Minh – Đà Nẵng 20:00 21:25
Đà Lạt – Hà Nội 9:30 11:20
Hà Nội – Đà Lạt 7:00 8:50
Hà Nội – Phú Quốc 7:00 9:05
Phú Quốc – Hà Nội 9:50 11:55
Hà Nội – Pleiku 12:05 13:40
Pleiku – Hà Nội 14:20 15:55
Hà Nội – Hồ Chí Minh 7:00 9:10
14:00 16:10
17:50 20:00
18:55 21:05
Hồ Chí Minh – Hà Nội 10:40 12:50
14:55 17:05
17:00 19:10
20:55 23:05
Hà Nội – Quy Nhơn 8:55 10:35
Quy Nhơn – Hà Nội 11:20 13:00
Hải Phòng – Hồ Chí Minh 12:00 14:00
Hồ Chí Minh – Hải Phòng 8:50 10:50
Hồ Chí Minh – Thanh Hóa 12:00 14:05
Thanh Hóa – Hồ Chí Minh 14:50 16:50
Hồ Chí Minh – Quy Nhơn 8:00 9:10
Quy Nhơn – Hồ Chí Minh 9:55 11:05
Hồ Chí Minh – Vinh 6:35 8:30
Vinh – Hồ Chí Minh 10:10 12:05

Lịch bay nội địa Bamboo Airways 01/05/2020 – 31/05/2020

Lịch bay Bamboo Airways nội địa từ 29/4 – 31/5/2020
Lịch bay Bamboo Airways nội địa từ 29/4 – 31/5/2020
Hành trình Giờ đi Giờ đến Ngày khai thác
Buôn Ma Thuột – Hà Nội 19:05 20:50 01/05/2020 – 31/05/2020
Hà Nội – Buôn Ma Thuột 16:40 18:25
Nha Trang – Hà Nội 16:15 18:05
Hà Nội – Nha Trang 13:45 15:35
Đà Nẵng – Hà Nội 15:00 16:20
20:00 2120
Hà Nội – Đà Nẵng 12:45 14:05
17:55 19:15
Đà Nẵng – Hồ Chí Minh 17:25 18:45
22:05 23:40
Hồ Chí Minh – Đà Nẵng 15:20 16:40
20:00 21:25
Đà Lạt – Hà Nội 9:30 11:20
Hà Nội – Đà Lạt 7:00 8:50
Hà Nội – Phú Quốc 7:00 9:05
Phú Quốc – Hà Nội 9:50 11:55
Hà Nội – Pleiku 12:05 13:40
Pleiku – Hà Nội 14:20 15:55
Hà Nội – Hồ Chí Minh 5:45 7:55
7:00 9:10
9:55 12:05
14:00 16:10
15:55 21:05
21:15 23:25
Hồ Chí Minh – Hà Nội 5:45 7:55
7:00 9:10
9:55 12:05
14:00 16:10
15:55 18:05
17:50 20:00
18:55 21:05
21:15 23:25
Hà Nội – Quy Nhơn 8:55 10:35
Quy Nhơn – Hà Nội 11:20 13:00
Hải Phòng – Hồ Chí Minh 12:00 14:00
Hồ Chí Minh – Hải Phòng 8:50 10:50
Hồ Chí Minh – Phú Quốc 13:30 14:30
Phú Quốc – Hồ Chí Minh 11:50 12:50
Hồ Chí Minh – Thanh Hóa 12:00 14:05
Thanh Hóa – Hồ Chí Minh 14:50 16:50
Hồ Chí Minh – Quy Nhơn 8:00 9:10
Quy Nhơn – Hồ Chí Minh 9:55 11:05
Hồ Chí Minh – Vinh 6:35 8:30
Vinh – Hồ Chí Minh 9:10 11:05

error: Content is protected !!
Gọi điện Chat Zalo