Đại lý Bamboo Airways cung cấp đến hành khách những hỗ trợ từ hãng, cũng như điều kiện vận chuyển hành khách khuyết tật. Bamboo Airways đưa ra những quy định nhất định nhằm đảm bảo an toàn nhất cho hành khách khi đi máy bay?.

Điều kiện vận chuyển hành khách khuyết tật của Bamboo Airways

Bamboo Airways chấp nhận vận chuyển hành khách khiếm thị/ khiếm thính với điều kiện:

"Hãng

Hành khách khuyết tật có thể tự đị lại hoặc đi cùng một hành khác trên 18 tuổi.

Hãng không chấp nhận vận chuyển hành khách khiếm thị đi cùng với một trẻ nhỏ.

Vì lý do an toàn, hãng chỉ chấp nhận vận chuyển tối đa 5 hành khách khiếm thị trên 1 chuyến bay.

Hành khách khiếm thính có thể tự đi lại hoặc đi cùng 1 hành khách khác trên 14 tuổi.

Bamboo Airways từ chối vận chuyển hành khách khuyết tật đi cùng trẻ nhỏ.

Vì lý do an toàn, Bamboo Airways chỉ vận chuyển tối đa 5 hành khách khiếm thị trên 1 chuyến bay.

Dịch vụ của Bamboo Airways dành cho hành khách khuyết tật

Dịch vụ dành cho hành khách sử dụng xe lăn

Hãng sẽ bố trí các nhân viên và kết hợp sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng. Để phụ vụ hành khách khuyết tật tại sân bay như: xe lăn, xe nâng, các thiết bị đặc biệt khác để phục vụ hành khách đi lại trong nhà ga, lên/xuống may bay và trong khoang hành khách trên máy bay.

Dịch vụ dành cho hành khách sử dụng xe lăn
Dịch vụ dành cho hành khách sử dụng xe lăn

Hành khách khuyết tật có nhu cầu đặt dịch vụ. Vui lòng liên hệ đến hãng hoặc đại lý 8 tiếng trước giờ dự kiến của các chuyến bay nội địa. Và 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến của các chuyến bay quốc tế.

Lưu ý: hãng chỉ chấp nhận vận chuyển 8 hành khách khuyết tật. Sử dụng dịch vụ xe lăn trên 1 chuyến bay.

Các sân bay có cung cấp dịch vụ xe thang

Các sân bay có cung cấp dịch vụ xe thang
Các sân bay có cung cấp dịch vụ xe thang

Với điều kiện không có trang thiết bị chuyên dụng, nhân viên Bamboo Airways sẽ phối hợp với người đi cùng của Hành khách (nếu có) để dìu, đỡ Hành khách khuyết tật lên, xuống máy bay.

Hành khách cần chăm sóc sức khỏe đặc biệt

Nếu hành khách khuyết tật thuộc diện phải chăm sóc sức khỏe đặc biệt trên chuyến bay. Vui lòng đăng ký dịch vụ qua đại lý trước. Và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của Bamboo Airways:

"Các

Hành khách cần chuẩn bị hồ sơ trước 14 ngày so với ngày khởi hành dự kiến. Tại sân bay hành khách khuyết tật có thể được chấp nhận vận chuyển nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

Đã đăng ký trước dịch vụ đặc biệt và được Bamboo Airways xác nhận.

Có đầy đủ giấy tờ theo quy định, còn hiệu lực và giá trị pháp lý.

Tình trạng sức khỏe thực tế lúc làm thủ tục tại sân bay. Phù hợp cho việc vận chuyển bằng đường hàng không.

Việc vận chuyển hành khách khuyết tật không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của chuyến bay. Hay phi hành đoàn và những hành khách khác và tải sản của họ trên chuyến bay.

Nguồn tham khảo nội dung: bambooairways.com

error: Content is protected !!
Gọi điện Chat Zalo