1850 Lượt xem

Bamboo Airways thông báo trước diễn biến mới về dịch Covid – 19 Đà Nẵng. Bamboo Airways hỗ trợ hành khách trên các đường bay đi/ đến Đà Nẵng. Có lịch trình khởi hành từ ngày 26/07/2020 – 15/08/2020.

Chính sách hỗ trợ của Bamboo Airways giai đoạn Covid – 19 Đà Nẵng

Thay đổi ngày bay/ hành trình

 • Được phép thay đổi 01 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có).
 • Thời hạn thay đổi: Thực hiện ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.
 • Thời gian bay mới được thay đổi: Từ 27/7/2020 – 24/10/2020.

Hoàn vé

Được phép hoàn miễn phí với qui định cụ thể như sau:

 • Đối với vé xuất qua các đại lý: Tiền được lưu chuyển về tài khoản đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email.
 • Đối với vé xuất qua website của hãng: Tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách.
 • Thời hạn thực hiện: hành khách thông báo ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.

Chính sách hỗ trợ khách đoàn

 • Đổi ngày, đổi hành trình: Hành khách đã Mua vé máy bay đi Đà Nẵng Bamboo Airways.  Được phép thay đổi 01 lần duy nhất. Miễn phí đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có).
 • Hoàn vé: Được phép hoàn vé miễn phí. Tiền hoàn sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp;
 • Thời hạn thực hiện: Hành khách phải thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành trong giai đoạn 28-31/7/2020 và ít nhất 72 giờ so với thời gian khởi hành từ 01/8/2020. Đặc biệt, các yêu cầu thay đổi phát sinh từ các đoàn đi trong giai đoạn từ 25-27/07/2020 sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ mà không bị ràng buộc về thời gian thực hiện.
 • Thời gian bay mới áp dụng : Kể từ ngày 26/07/2020 – 24/10/2020.
 • Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các đoàn yêu cầu thay đổi trong thời gian từ 25/07/2020 cho đến khi có thông báo mới.
error: Content is protected !!
Gọi điện Chat Zalo